APPLY
ANSØGNINGSSKEMA

Felter markeret med * er obligatoriske og bedes udfyldes.

Ansøgningsskema

 • Personlige oplysninger

 • Vej
 • By
 • Postnummer
 • Land
 • Ansøger har tidligere modtaget støtte fra Rambøll Fonden
 • Projektinformation

 • Kort beskrivelse – max. 5 linjer – projektets formål, hovedaktiviteter og forventede resultater
 • Hvad er projektets relation til Rambøll Fonden?
 • Hvad ønskes opnået med projektet? Beskriv hvilken forandring projektet skal medføre for målgruppen på kort og på længere sigt. Der bør tages afsæt i hvilket problem forslaget skal løse.
 • Kort beskrivelse af de væsentligste aktiviteter eller tiltag.
 • Kort beskrivelse af projektets forventede resultat, og hvordan projektets resultater skal opnås. Hvordan kan projektets resultater være til nytte for Rambøll og/eller samfundet?
 • Hvordan sikres forankring af projektet og eventuel videreførelse af dette efter den planlagte projektperiode? Er Rambøll involveret i projektet?Hvis ja, skriv venligst navn, marked land og e-mail på kontaktperson i Rambøll.
 • Her beskrives hvorledes projektets resultater og erfaringer formidles til andre, herunder evt. til Rambøll.
 • Budgettet skal omfatte hele projektet dvs. også dele, som støttes fra anden side, samt evt. egenfinansiering. Det skal angives, hvilke poster der søges støtte til, og hvilke der skal finansieres med andre midler.
 • Bilag kan ikke forventes at blive læst.
  Drop files here or
  Accepted file types: pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.